BERRİN Gök
181 Takipçi | 50 Takip
14 01 2017

DOYMAK VE DOYMAMAK

DOYMAK VE DOYMAMAK |  görsel 1

DOYMAK VE DOYMAMAK

Yoğrulan bir hamur gibi hayatlar; her insanın kendi iradesiyle elediği,

Kiminin çerini çöpünü görmediği basireti bağlı insanlar topluluğu..!

İnsan her günü, tekrar tekrar yoğuruyor işte!

Hamurunun mayası var mı? İçine hangi malzemeleri katar?

Ondan ne elde eder? Pişirir mi gönül evinde…

Ruhu beslemek için katılan malzeme mühim.

Maya bozuk olmamalı mesela, sonra malzemenin en hası, samimiyet

olmalı. Riya tuzu mu? Asla eklenmemeli! Dostluk, kardeşlik suyuyla

karılmalı hamur, zira kabarmaz, çoğalmaz çöker. Birbirine kuvvet

vermeyen katkılar tek başına bir işe yaramaz ve ruh doymaz!

Ruhu besleyen unsurlar es geçilir önemsenmezse aç kalan ruh her

gün gıdasını beklerken güçten düşer arayışa geçer daima sorgular;

Ben neyim? Bu dünyada bulunma amacım nedir? Diye diye hayatı

sorgularken azalır, azaldıkça susar divane olur. Gıdası her gün çöpe

dökülüp heba olmaktadır. Rotadan çıkar her türlü kötülüğü irtikap

eder. Başka ve yanlış mecralardan beslenmeye başlar. Bu hem kişisel

hem toplumsal felaketlere yol açar.

Bildiklerimizle amel etmeli, bilmeyenlere halimiz ve tavrımızla örnek

olmalıyız. ‘’Resulullah (sav) beşikten mezara kadar ilim öğreniniz

buyurmuştur.’’ Her insan öğrenmekle mükelleftir.

Öğrendiklerimizi arayış içinde olanlara anlatmakla vazifeliyiz.

Bilim çağındayız. Her şeyi sorguluyor, cevapları arıyoruz.

Duymadım! Görmedim! Bilmiyorum!  lüksüne sahip değiliz.

Bilgiye kolayca ulaşılabiliyor hem de fazlasıyla..

Kişi inanır veya inanmaz; o onu bağlar. Zorla güzellik olmaz!

Günlük hayatımızda maddi midemizi doyurmak için nasıl çok

çabalıyor tarifler paylaşıyor ve deniyoruz, fiziki olarak da öyle

değil mi? Güzel görünmek uğruna türlü arayışlar içindeyiz.

Her şeyin hep daha fazlası daha fazlasını ister durur nefis denen

varlık. Güzeli elde eder, var mı daha güzeli? Der! Mal, mülk vs. vs.

Ruhu aç insan bir cesetten ibarettir. Bütün çabası eskimeye mahkum

ölümlü beden elbisesini memnun etmeye ve yeni tutmaya yöneliktir.

Hangi insan fani olan beden elbisesinin eskimesine mani olabilir ki?

Ruhumuz manen beslendikçe sonsuzluğa kanat çırpar…

Yoksa: kanatları ancak her gün biraz daha eskimeye yüz tutan beden

elbisesine çarpar ve onun daha fazla paralanmasına sebep olur…

                                                                                              BERRİN GÖK

                                                                                               14/01/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
0
0
Yorum Yaz